Στηθαία πλαστικά

Η εταιρεία Στυλιανού ΑΕ αναλαμβάνει την κατασκευή σε πλαστικά στηθαία οδών.

Πλαστικά στηθαία για οδοσήμανση

Πλαστικά στηθαία για οδοσήμανση

Τα πλαστικά στηθαία οδών είναι κατάλληλα για την δημιουργία κεντρικών νησίδων καθώς και για κατασκευές τεχνικών έργων εθνικών οδών και γενικά για οδικές εφαρμογές.

Η διαστάσεις τους είναι: 1,10 x 0.40 x 0.60
Χρώμα: Κόκκινο – Άσπρο