Κώνοι σήμανσης

Κατόπιν παραγγελίας η εταιρεία μας, είναι σε θέση να κατασκευάσει πλαστικό κώνο σήμανσης
κόκκινου χρώ
ματος, ο οποίος έχει λευκή ανακλαστική επιφάνεια προς αποφυγή ατυχήματος.

Διαστάσεις:
0,23 x 0.23 x 0.30
0.30 x 0.30 x 0.50
0.40 x 0.40 x 0.75

 

 

 

 

Κώνοι Σήμανσης IMG_3654 (2)
Πλαστικοί κώνοι σήμανσης για τον διαχωρισμό των λωρίδων κατεύθυνσης της κυκλοφορίας