Τελάρα αποθήκευσης

Κιβώτια αποθήκευσης με καπάκι

Κιβώτια αποθήκευσης με καπάκι

Τελάρα αποθήκευσης με καπάκι για πολλαπλές χρήσης, όπως πχ μεταφορά φαρμάκων.

Προτεινόμενες Διαστάσεις κιβωτίου: 0,48 x 0.32 x 0.27