Γιαουρτόκασες

Γιουρτόκασες, για τη μεταφορά παραδοσιακού γιαουρτού

Γιαουρτόκασες

Γιαουρτόκασες

Διαστάσεις: 0,45 x 0.33 x 0.7